Disclaimer

Present Media heeft haar uiterste best gedaan om deze website en de informatie daarop samen te stellen. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. We zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van activiteiten die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. U kunt aan de informatie op de website geen rechten ontlenen.

Andere websites
Voor uw gemak verwijzen we op deze website naar informatie die door derden wordt verstrekt en waarover wij geen controle hebben. We zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid of andere aspecten van die informatie.

Copyright
Alle intellectueeleigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Present Media B.V.. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Present Media. Copyright © 2008, Present Media B.V..

 

 

Contact

(053) 461 10 83 - info@presentmedia.nl
Moutlaan 20, 7523 MD Enschede