Selecteer een pagina
Klantinteractie

Klantinteractie

Gemeenten hebben veel vragen en meldingen af te handelen. Over bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups, een losliggende stoeptegel of de ontwikkeling van een windmolenpark. Al deze vragen en meldingen komen primair binnen bij het klant contactcentrum van de gemeente. Hoe stroomlijn je dit proces zo efficiënt en gebruiksvriendelijk mogelijk voor zowel de inwoner als de KCC-medewerker? 

In opdracht van Dimpact gingen we samen met gemeenten Rotterdam, Enschede, Old Ambt, Deventer, Velsen en Zwolle op zoek naar antwoorden. In een aantal werksessies hebben we aan de hand van persona’s, klantreizen en service blueprints het ideale plaatje geschetst, consequenties in beeld gebracht en vertaald in een clickable demo. 

“Het zou fijn zijn als alle partners zo prettig en grondig te werk gaan. Ontzettend bedankt voor de samenwerking.”

Peter van Schaick / Adviseur Dienstverlening / Gemeente Rotterdam