Selecteer een pagina
i4Sociaal

i4Sociaal

Het sociaal domein in Nederland staat voor grote uitdagingen door veranderende wetgeving en decentralisatie. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in het informeren van inwoners over belangrijke voorzieningen en regelingen binnen het sociaal domein. Ze zijn op zoek naar manieren om inwoners sneller en beter te kunnen ondersteunen.

De gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Zwolle, Leeuwarden en Zaanstad zijn een innovatieve samenwerking aangegaan: i4Sociaal. Dat het anders moet, daar zijn deze zes koplopergemeenten het wel over eens. Binnen het programma willen zij de ‘systeem-en leefwereld’ dichter bij elkaar brengen. Dat vraagt om een andere manier van dienstverlening richting inwoners, waarbij een benadering van de denk- en leefwereld van inwoners een vereiste is.

Present Media begeleidt hen in dit proces. Voor elke gemeente is een maatschappelijke opgave (zoals schuldenaanpak, ondersteuning minima en begeleiding jong volwassenen) beet gepakt. Aan de hand van persona’s, klantreizen en service blueprints is exact in beeld gebracht wat er vanuit de klantbehoefte nodig is om inwoners in een kwetsbare positie optimaal te faciliteren en te ondersteunen.

“Present Media heeft voor de i4 gemeenten Zwolle, Groningen, Deventer en Enschede gezorgd voor een versnelling en verdieping van de aanpak binnen i4Sociaal. Dat heeft men op een hele toegankelijke, enthousiaste en open wijze gedaan. En daarin zijn zowel inwoners als uitvoeringsprofessionals uit de verschillende gemeenten meegenomen. Zonder de inzet en drive van Present Media waren we niet in korte tijd zover gekomen!”

Dick Laan / Programmamanager i4Sociaal / Gemeente Enschede