De Present Media aanpak

Onze strategische aanpak typeert zich vooral door veel dialoog en uitwerking. In diverse inspirerende werksessies doorlopen we 3 belangrijke stappen die nodig zijn om uw online ambities en digitale (sociale) innovaties waar te maken.

Organisatie

We maken een afbakening in doelen en doelgroepen van uw organisatie waar u online de meeste toegevoegde waarde ziet of waar u knelpunten wenst op te lossen. Diverse strategische modellen, die in sessies met stakeholders worden besproken, zorgen voor een heldere online focus in uw organisatie. 

Trends en ontwikkelingen

We inspireren met de laatste trends en ontwikkelingen waarop u kan inspelen. Samen met u bepalen we wat belangrijk is op o.a. sociaal-cultureel, economisch, technologisch, demografisch en (uiteraard) digitaal vlak. Een bewuste afweging hierin is onmisbaar in onze strategische aanpak.

De gebruiker

We besteden in onze strategische aanpak de meeste aandacht aan deze stap: de gebruiker. Wie is hij? Wat drijft hem? Waar ligt zijn behoefte? Tegen welke knelpunten loopt hij aan? Deze stap geeft u een helder inzicht in wat uw doelgroep (digitaal) van uw organisatie verwacht in diverse situaties. 

De gebruiker nader bekeken

Aangezien we in onze aanpak de meeste aandacht besteden aan deze stap, ziet u hieronder een nadere toelichting hoe we samen met u in de huid kruipen van uw doelgroep. In de aanpak maken we gebruik van ‘Design Thinking’ en daarmee wordt er op een creatieve manier gekeken naar de beste oplossing voor de meest complexe uitdagingen. 

Persona

We starten met het opstellen van persona’s als onmisbare schakel in uw online aanpak. Dit zijn ijkpersonen die model staan voor (een deel van) uw doelgroepen. Zij geven een goed en gemeenschappelijk gedragen beeld van wensen en eisen en vooral knelpunten die zij ervaren.

Klantreis

Per persona brengen we vervolgens, samen met de opdrachtgever en evt. zijn doelgroep, de ideale klantreis in kaart. Of meerdere, afhankelijk van de knelpunten die u wilt aanpakken. De uitdaging bij deze klantreizen is om een gemeenschappelijk beeld te krijgen hoe elke stap van de persona duidelijker, beter, mooier en leuker kan. En wat de rol van online hierin is, daarbij niet geremd door mogelijke – huidige – uitdagingen of problemen.

Service blueprint

Vanuit de beschreven ideale klantreizen inventariseren we aan de hand van service blueprints per stap álle consequenties. Niet alleen functioneel, maar ook op het vlak van benodigde techniek, organisatie, content, beheer, meting, sturing, processen en afspraken. Daarmee brengen we alles in beeld hoe de ideale klantreis voor uw doelgroep(en) gerealiseerd kan worden. Lees meer over de service blueprint methodiek op www.serviceblueprints.nl

Helder fundament

Na het doorlopen van de 3 stappen ‘Organisatie’, ‘Trends en Ontwikkelingen’ en ‘De gebruiker’ heeft u een helder en gefundeerd beeld van wat er nodig is om uw online ambities en digitale (sociale) innovaties te kunnen realiseren. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk welke functionele en technische requirements er zijn voor een nieuwe digitale toepassing. Of wat er op organisatorisch vlak allemaal in gang moet worden gezet, zoals afspraken over beheer en optimalisatie. Natuurlijk hangt de realisatie van uw ambities af van de beschikbare tijd, capaciteit en budget en lukt het niet om alles in een keer te realiseren. Samen met u bepalen we daarom een ontwikkelroadmap en een plan van aanpak voor realisatie.

Gratis whitepaper of zelf aan de slag?

Wilt u aan de slag met digitale (sociale) innovatie in uw eigen organisatie? Wij leren u service blueprints in te zetten in uw eigen organisatie. Vraag onze gratis whitepaper aan en informatie over onze leermodule service blueprints.

Service blueprints helpen u bij het inrichten van de dienstverlening (in het sociaal domein) vanuit het perspectief en de behoefte van (kwetsbare) mensen (gebruikers). In onze leermodule leert u niet alleen hoe u inzicht krijgt in de ideale klantreis, u leert vooral ook wat klantreizen voor uw organisatie kunnen betekenen op het vlak van functies, content, techniek en processen. Service blueprints zorgen op deze manier voor een juiste koppeling tussen de leefwereld van de gebruiker en de systeemwereld van uw organisatie. 

Maak hier uw keuze

2 + 10 =