Digitale Sociale Innovatie

20 jaar digitale innovatie

Present Media is 20 jaar digitale innovatie. Ons hart ligt bij het oplossen van sociale vraagstukken door inzet van onze kennis en ervaring. We zijn kritisch, inspirerend en resultaatgericht. Maar bovenal sociaal betrokken met een grote passie voor online. Dit maakt dat we, gecombineerd met onze jarenlange ervaring en samenwerking met opdrachtgevers uit diverse branches, ieder business-, marketing- en maatschappelijk vraagstuk digitaal kunnen aanpakken. Dat is wat ons team typeert en verbindt.

Onze Aanpak

Startpunt in onze aanpak is altijd de gebruiker. Dit betekent dat we vertrekken vanuit de behoefte van het individu. Door te appelleren aan wat hem of haar beweegt, motiveert en triggert, vergroten we de kans op online succes voor uw organisatie. Voor al onze strategieontwikkelingen en projecten hanteren we een bewezen aanpak en methodiek die zich vooral typeert door veel dialoog en inspiratie.

We hebben mogen werken voor

De afgelopen 20 jaar hebben we met veel leuke en inspirerende mensen en organisaties mogen werken. Daarbij is de ‘klik’ die we met onze relaties hebben van het allergrootste belang.

Contact

(053) 461 10 83 - info@presentmedia.nl
Moutlaan 20, 7523 MD Enschede