Aanpak en Methodiek

In diverse werksessie bepalen we samen met onze klanten een online strategie en brengen we behoeften in kaart met persona’s, user scenario’s en journeys. We vormen samen een conceptgedachte, een idee waar de digitale (sociale) innovatie aan bij moet dragen. Consequenties die deze gedachte hebben voor processen en techniek verhelderen we aan de hand van Service Blueprints. Tenslotte leggen we de ontwikkelroute vast in een duidelijke roadmap en plan van aanpak voor realisatie/implementatie. 

 

 

 

Bouwstenen ‘digitale innovatie’

De bouwstenen zijn het hart van onze digitale innovaties. Het zijn dé elementen die we gebruiken om de
innovatie tot stand te brengen. Afhankelijk van het vraagstuk zetten we bijbehorende bouwstenen in.

We gebruiken bouwstenen op drie niveaus:
1. Bouwstenen aan de voorkant – wat de gebruiker ziet en waarmee hij/zij werkt
2. Bouwstenen in de vorm van tools – stelt gebruikers in staat hun doel te bereiken:
componenten voor self-service, kennisdeling, samenwerking en/of business development
3. Bouwstenen die randvoorwaardelijk zijn - nodig om van de digitale innovatie een succes te maken

Contact

(053) 461 10 83 - info@presentmedia.nl
Moutlaan 20, 7523 MD Enschede