Digitaliseringsagenda voor MEEVivenz

Digitaliseringsagenda voor MEEVivenz

Voor MEEVivenz hebben we in het eerste half jaar van 2022 mogen werken aan de opzet van een digitaliseringsagenda. Deze agenda geeft MEEVivenz voor de komende jaren houvast en richting op welke thema’s en onderwerpen ingezet gaat worden met behulp van digitalisering.

De agenda is tot stand gekomen na uitgebreide gesprekken met stakeholders en diverse klantreis sessies met belanghebbenden (inwoners, medewerkers, managers en opdrachtgevers). De agenda bevat zowel randvoorwaardelijke zaken als innovatieve thema’s.

Belangrijkste uitgangspunt van de agenda is dat digitalisering geen doel op zich is. Digitalisering gaat MEEVivenz ondersteunen in de gewenste wendbaarheid en toekomstbestendigheid van de organisatie.