Organisatie jeugdhulp Groningen

Organisatie jeugdhulp Groningen

In zes weken tijd hebben we in de zomer van 2022 intensief met WIJGroningen mogen samenwerken. Samen met hen hebben we, aan de hand van persona’s, klantreizen en service blueprints, in kaart gebracht wat ervoor nodig is om vanaf 2023 de lichte jeugdhulp in Groningen goed georganiseerd te krijgen.

In diverse druk bezochte sessies zijn we erin geslaagd te schetsen van wat er nodig is om jeugdigen te kunnen ondersteunen op allerlei gebieden. Conclusie was dat WIJGroningen ook voor deze doelgroep moet doen waar zij sterk in is: het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie in de stad. De klantreizen en serviceblueprints hebben vooral geleid tot een helder beeld hoe WIJGroningen haar dienstverlening verder kan optimaliseren.