Het sociaal domein innoveren… Volop kansen! Ga je de uitdaging met ons aan?

Het sociaal domein innoveren… Volop kansen! Ga je de uitdaging met ons aan?

Vanaf nu gaan we wat we hebben geleerd, teruggeven. Alle kennis, tools en methodes die we in 25 jaar hebben opgebouwd… Je mag het allemaal hebben. Alles. Gratis en zonder voorwaarden. Dat doen we niet omdat we iets aan je willen verkopen of om onszelf op de borst te kloppen. Dat doen we om de mensen die werken in het sociaal domein beter te ondersteunen. Zodat zij de mensen waar ze hun werk voor doen, nog beter kunnen helpen.  

We weten namelijk waarmee we dat kunnen doen. Door te werken met gemeenten, inwoners en professionals weten we wat er speelt. Van persona’s tot klantreizen en service blueprints; het ligt allemaal klaar en iedereen mag het gebruiken. We willen de juiste kennis en mensen verbinden zodat ervaring uitgewisseld kan worden. Want alleen zo kunnen we het sociaal domein in Nederland écht veranderen. En dat het sociaal domein verandering nodig heeft, dat weten we. We schetsen een voorbeeld, misschien herken je het wel. 

Robert is veertig jaar, alleenstaande vader, op zoek naar een baan en woont in een huurwoning. Hij weet niet zo goed hoe het zit met z’n WW-uitkering en wil graag aan het werk maar is bang voor wat dat betekent voor zijn huurtoeslag. Tegelijkertijd wil hij zijn veertienjarige dochter aanmelden voor jeugdzorg. Op hoeveel plekken moet Robert zijn om antwoord te krijgen op zijn vragen? Het ideale antwoord zou zijn: een. Het antwoord nu is: minimaal drie. Robert loopt vast en raakt verstrikt in de dienstverlening. 

Ondertussen heeft de dochter van Robert een nieuwe telefoon nodig en wil hij zelf een nieuw jasje kopen voor een sollicitatiegesprek. Hij surft naar een willekeurige webwinkel en heeft binnen twee kliks gevonden wat hij zoekt. Webwinkels weten namelijk precies waar Robert behoefte aan heeft. Bovendien krijgt hij vanaf nu e-mails met aanbiedingen die relevant zijn voor hem. Ook handig.

Webwinkels kunnen beter in Roberts behoeften voorzien dan zijn eigen gemeente. Webwinkels weten wat hij zoekt, analyseren zijn surfgedrag en kunnen daardoor de perfecte producten voorschotelen. Hij hoeft maar één site te bezoeken en vindt alles wat hij nodig heeft. Ondertussen moet hij voor het zoeken van werk, zijn huurtoeslag en WW-uitkering en een aanmelding bij jeugdzorg naar drie verschillende plekken. Op elke plek moet hij opnieuw zijn verhaal vertellen en zijn gegevens doorgeven, en wordt hij op een compleet andere manier geholpen. 

Hoe kan het dat we in een maatschappij leven waarin webwinkels beter producten kunnen verkopen dan dat ons sociaal domein mensen kan helpen?

Stel je voor dat alle 352 gemeenten in Nederland vanaf nu elke dag beginnen met de vraag: wat hebben onze inwoners nodig? Dat dát de belangrijkste vraag wordt, in plaats van: wat past er in ons systeem? En stel je dan eens voor dat gemeenten niet meer allemaal een eigen plan maken, maar dat gemeenten hun kennis delen en samen optrekken? 

Dat zou betekenen dat we inwoners zoals Robert écht gaan helpen. Het zou betekenen dat alle gemeenten van elkaar kunnen leren, dat systemen hergebruikt kunnen worden, dat iedereen vergelijkbare begrijpelijke woorden gebruikt en dat Robert op één plek terechtkan met al zijn vragen. Elke gemeente hoeft dan nog maar 20% van de dienstverlening zelf in te vullen, omdat de overige 80% overal hetzelfde is. 

Deze verandering is al in gang gezet. Maar we hebben jou nodig om de verandering groter te maken. Om heel Nederland te veranderen. Wij delen informatie, publiceren artikelen, lanceren tools… en hoe mooi zou het zijn als iedereen dat doet? Als het aan ons ligt, krijgt elke inwoner straks precies de juiste informatie én aandacht. Ongeacht de locatie, de vraag of de situatie. Persoonlijk en op maat, aan één loket en via een kanaal dat past bij het individu. Alles om samen het sociaal domein te veranderen. Doe je mee? Volg Present Media op LinkedIn en word onderdeel van de 200 koplopers die de verandering al in gang hebben gezet.   

EeStairs

EeStairs

EeStairs wil, als ontwerper en producent van hoogwaardige design trappen, haar dienstverlening die zij biedt aan haar klanten en partners, zoals grote architectenbureaus, in haar online kanalen tot uiting laten komen. Het bedrijf heeft met haar unieke vakmanschap een duidelijk onderscheidend vermogen en krijgt vanuit diverse landen binnen en buiten Europa opdrachten. Op slagvaardige wijze wil zij inspringen op business development kansen of strategische uitdagingen.

Als strategisch partner op gebied van online begeleiden we EeStairs bij het analyseren van die kansen en uitdagingen die er zijn en ondersteunen hen met advies. Ook zorgen we, samen met de marketingmanager, vanuit strategische uitgangspunten voor focus en helpen we bij het maken van keuzes in de (online) kanalen en mediamix.

“De mensen achter Present Media zijn bijzonder waardevol bij de veranderprocessen binnen EeStairs. Soms confronterend, soms bevestigend maar altijd duidelijk.”

Cornelis van Vlastuin / Creative Director EeStairs

Blijf groep

Blijf groep

Ieder jaar zijn er in Nederland 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Blijf Groep helpt om huiselijk geweld te stoppen en biedt hulp aan alle betrokkenen: slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen.

“Hoe richten we onze dienstverlening en werkprocessen zó in dat de cliënt de beste hulp krijgt en de maatschappelijk werker deze zo goed mogelijk kan bieden?”. Deze vraag stond centraal in de samenwerking met Blijf Groep. Met daarbij de nadrukkelijke wens om digitale ondersteuning van zowel cliënt als professional te verbeteren. Na eerst het intakeproces onder de loep te hebben genomen, werd ingezoomd op andere belangrijke dienstverleningsprocessen.

Vanuit het perspectief van zowel de cliënt als de hulpverlener werd in werksessies gewerkt aan een herontwerp van deze klantprocessen. Telkens opnieuw stelden we ons de vraag “Wat is hier de ideale ‘klantreis’?”. Waar heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan, op de vooravond van residentiële opvang? Wat heeft deze persoon van Blijf Groep nodig?

Met veel enthousiasme namen vele professionals van Blijf Groep (residentiële en ambulante MW’ers, SPW, cliëntenraadsleden, adviseurs en ondersteuners van het primair proces) deel aan de werksessies ‘Optimalisering dienstverlening’.

In kleiner verband werd nader uitgewerkt wat er nodig is om deze opgestelde klantreizen te realiseren. Denk aan benodigde communicatie- en informatievoorziening, mankracht, beleidskaders, werkprocessen en ICT-systemen. Al deze aspecten zijn in kaart gebracht met behulp van service blueprints.
Om vervolgens een goede FIT/GAP-analyse te kunnen uitvoeren. De consequenties van de realisatie van de geschetste ‘ideale dienstverlening en werkprocessen’ zijn vertaald in requirements, samengevat in een advies over hoe Blijf Groep haar dienstverlening en werkprocessen slimmer kan inrichten.

Op basis hiervan neemt Blijf Groep o.a. de volgende vervolgstappen:
– Opstellen ICT-strategie, met als uitgangspunt optimale dienstverlening aan cliënten en optimale ondersteuning van Professional 2.0.
– Herinrichting van het cliëntvolgsysteem CVS (korte en middellange termijn).
– Doorontwikkeling van verschillende dienstverlenings- en hulpverleningstrajecten, waaronder de Oranje Huis-aanpak.
– Ontwikkeling van een meetinstrumentarium voor het realiseren van lerend vermogen binnen het proces en de organisatie: inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van specifieke trajecten te verzamelen gaat meer datagestuurd werken mogelijk maken.

“Present Media heeft ons uitgedaagd voorbij de grenzen van onze huidige praktijk en aannames te kijken in de werksessies over klantreizen. Op een prikkelende en toch ontspannen manier: deelnemers hadden het gevoel echt een bijdrage te leveren en met elkaar verder te denken.”

Essa Reijmers / Adviseur Innovatie & Ontwikkeling

i4Sociaal Leeuwarden

i4Sociaal Leeuwarden

Met de officiële overhandiging van de service blueprints is op 23 januari het introductieprogramma i4Sociaal voor de gemeente Leeuwarden afgerond. In ongeveer 3 maanden tijd hebben we samen met diverse ervaringsdeskundigen en stakeholders in kaart gebracht hoe de toeleiding naar de schuldhulpverlening beter kan. Onze beproefde service blueprint methodiek liep als rode draad door het programma.